The second LTTA (Learning Teaching Training Activity

The second LTTA (Learning Teaching Training Activity) within the Erasmus + KA203 project AD HOC (Accessibility and digitization of cultural heritage for persons with disabilities) was held at the University of Primorska in Koper, Slovenia from April, 24th to May, 1st, 2022. The team from The Faculty of Skopje, prof. Antonio Jakimoski, prof. Marjan Jovanov, prof. Nikola Minov, prof. Aleksandra Karovska Ristovska took part in these study activities. The entire project team would like to extend the warmest gratitude for our Slovenian partners, prof. Martina Blecic Kavur and prof. Boris Kavur, for the remarkable organization of this LTTA and their hospitality.

Agenda Koper

Информативна работилница во ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ – Скопје

Во рамките на Еразмус+ КА203 АД ХОК проектот (Accessible and Digitalized Cultural Heritage for persons with disabilities) координиран од Филозофскиот факултет, беше спроведена информативна работилница во ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ – Скопје. На учениците со оштетен вид им беа презентирани и подарени повеќе од 20 3Д артефакти поврзани со културното наследство, со објаснувања испечатени на брајова азбука. Деканот на Филозофскиот факултет, проф. д-р Ратко Дуев, проф. д-р Виктор Лилчиќ (координатор на проектот), проф. д-р Антонио Јакимовски, проф. д-р Марјан Јованов, проф. д-р Никола Минов и м-р Кирил Денковски имаа свои излагања во врска со проектните активности како и значењето и поврзаноста на подарените артефакти со културното наследство. Му се заблагодаруваме на директорот на училиштето – Боби Спасенцовски за топлото добредојде и музичките активности приредени од учениците како и за континуираната соработка со Филозофскиот факултет.

Проект АД ХОК, обука во Рим

Од 2-9 октомври, Универзитетот Тор Вергата во Рим, Италија одржува обука за дигитализација на културното наследство за лица со посебни потреби и развој на виртуелниот туризам. Оваа обука се изведува како дел од Еразмус+ КА203 проектот АД ХОК. Во рамките на посетата на Универзитетот Тор Вергата, дел од професорите од Филозофскиот факултет ќе одржат предавања на овој Универзитет.

Second AD HOC Transnational project Meeting

Today, 24th of March, the second AD HOC Transnational project Meeting was held online. The participants in the transnational meeting were from the countries of all project partners (Greece, Slovenia and Italy) and the project coordinator country (North Macedonia). Important project topics were discussed such as digitization of archeological content, ICT tools in the area of archeological and cultural heritage, accessibility of such platforms. Budget and management control, as well as dissemination and visibility were also discussed.

Набавка на 3д принтер и свел тач машина во рамки на АД ХОК проектот

Во рамките на вториот интелектуален аутпут од АД ХОК (Еразмус + КА203) проектот беа набавени 3Д принтер и свел тач машина која го олеснува учењето на ученици и студенти со попреченост преку изработка на конкретни материјали. Со оваа технологија ќе бидат изработени преку 40 артефакти од нашата земја, Грција, Словенија и Италија кои ќе бидат искористени за приближување на археолошкото и културното наследство до лицата со попреченост.

AD HOK Multiplier event (Skopje)

The first Multiplier Event within the AD HOC project was organized in Skopje on the 23rd of November, 2020. It was an online event (considering the Covid-19 restrictions). Project leader, prof. Viktori Lilcikj Adams together with professors Dragi Mitrevski, Marjan Jovanov and Antonio Jakimovski gave presentations related the project activities. Professor Nikola Minov had a presentation of the Book, produced within this project with a title – Accessibility of Archaeological and Cultural Heritage Sites. The event was visited by more than 50 participants.

First transnational meeting for the AD HOC project (Skopje, 19-20 February, 2020)

The meeting was organized with the purpose to officially start with the project activities. The meeting was attended by representatives from the coordinating country North Macedonia (Faculty of Philosophy: Viktor Lilcikj Adams, Antonio Jakimovski, Marjan Jovanov, Nikola Minov, Aleksandra Karovska Ristovska) and the project partners from Slovenia (University of Primorska: Martina Blechich Kavur, Boris Kavur); Greece (Artifactory: Dorothea Papathanasiou, Aldo di Russo); Continue reading